Our girls:

                                   BAMBINA z Gemerskej Polomy

                                   Ch. XABRINA z Gemerskej Polomy

                                   Ch. XAWA z Gemerskej Polomy

                                   Ch. ZINA z Gemerskej Polomy

Our boy:

                                   YCZAR z Gemerskej Polomy